Om något händer

Om något händer...


....i din lägenhet ansvarar Du själv för att skadorna åtgärdas.

....i föreningens gemensamma utrymmen och utanför din lägenhet, är det föreningens ansvar.


Ibland kan det vara svårt att avgöra i detalj vad du, som borättsinnehavare, ansvarar för och vad föreningen ansvarar för. En vägledning kan läsas här. Vid osäkerhet, kontakta styrelsen.


Upptäcker du ett fel i din lägenhet kontaktar du själv en fackman för åtgärd. Lyssna gärna med dina grannar om du misstänker att det är ett mer omfattande fel i huset.

Vattenskador

Om bostaden råkar ut för en vattenskada ska vattnet omedelbart stängas av. Avstängningskranar sitter synligt på varje anslutning till vattenkranarna.


Dessutom finns avstängningskranar i schakten bakom inspektionsluckorna i köket och i badrummet.

Fel på gemensamma funktioner och utrymmen

Föreningen har tecknat avtal med Upplands-Bro Fastighetsservice AB för teknisk förvaltning av fastigheterna, d.v.s. skötsel och underhåll av värme- och ventilationsanläggning, yttre miljö, vatten, el samt belysning. 

För vår bergvärmeanläggning finns ett serviceavtal med Energivärme i Stockholm AB

och med Kone AB finns ett motsvarande avtal för hissarna.

Upptäcker du akuta problem i gemensamma funktioner och som inte kan vänta kontakta då:

Upplands-Bro Fastighetsservice, telefon 070-585 16 70

eller vid fel på hissen:

KONE Larmcentral, telefon 0771-50 00 00

Hissarna är försedda med larmtelefoner som är kopplade direkt till KONE:s larmcentral.

Om du larmar någon av dessa meddela då alltid någon i styrelsen vem du kontaktat, tidpunkt och samt anledningen till larmet.