Vatten och Avlopp

Vatten & Avlopp

Vårt varmvatten värms av bergvärmepumpen upp till ca. 30 grader därefter pumpas det vidare till en varmvatteberedare där det med el värms ytterligare.  Det varmvatten som cirkulerer runt i husen håller en temperatur på ca 50 grader.

Varje natt ökas automatiskt temperaturen i varmvattenberedaren under någon timme för att förhindra bildande av s.k. Legionellabakterier.

Köks- och tvättställsblandarna har en hetvattenspärr som kan ställas in så att varmvattnets maximala temperatur kan begränsas. Detta kan vara bra om man har små barn i huset.

Spärren fungerar så att spakens rörelse begränsas åt vänster, d.v.s mot varmvattensidan. Max temperatur fås när spaken står i 90º. Med ett specialverktyg kan spakens öppningsvinkel begränsas. Verktyget finns hos styrelsen.

Skötsel

Se till att köksblandaren sitter ordentligt fast i diskbänken. Om den inte gör det finns risk att vatten rinner ner i skåpet under och förorsakar skador. Blandaren skruvas fast med ett specialverktyg som finns hos styrelsen.


Avloppsbrunnen i duschen bör rengöras med jämna mellanrum. Ta bort metallsilen, fatta om den lilla plastbygeln och lyft vattenlåset rakt upp. Efter rengöring se till att vattenlåset kommer helt på plats igen, tryck det rakt ner tills det bottnar i brunnens kant.


Se här hur du rengör golvbrunnen. 


Även vattenlåsen i handfat och diskbänk bör regelbundet göras rena.


Kemiska s.k. Propplösare bör inte användas då de kan orsaka frätskador.

Om ni reser bort under en längre tid, be då någon att då och då fylla lite vatten i golvbrunnen, diskho och handfat samt spola i toalettstolen. När vattnet i vattenlåsen dunstar kan annars dålig lukt uppstå i bostaden.