Värme och Ventilation

Värme och Ventilation


Våra hus värms upp med miljövänlig bergvärme. Sju hål är borrade 180 meter ner i berggrunden.  Genom rör i hålen pumpas en vätska runt som förser bergvärmepumpen med energi.

Vattnet som lämnar pumpen och går ut i våra element håller 30-35 grader. Skulle inte det räcka, vid låg yttertemperatur sker extra uppvärmning med el.


Ventilation 

För ett behagligt inneklimat krävs effektiv ventilation. På taket i varje hus finns en fläkt som ventilerar badrum/toalett och är även kopplad till spiskåpan. Fläkten, som är elektroniskt styrd med avseende på luftmängd och yttertemperatur, suger luften från lägenheterna.


För att vi ska få in frisk luft finns i sov- och vardagsrummen bakom elementen friskluftsintag med pollen- och dammfilter.

Filtren i friskluftsintagen bör bytas med jämna mellanrum; i vårt område ca. vartannat år.


Föreningen tillhandahåller nya filter men de boende ansvarar för utbyte.

En skötselanvisning och beskrivning av hur man byter filtren kan laddas ner här.

Köksfläkten

Uteluft leds in i luftdonet via en kanal i fasadväggen. I luftdonet filtreras uteluften och värms upp av radiatorn.


Den rena och uppvärmda friskluften strömmar in i rummet i radiatorns överkant. Dragfritt och ljudlöst.


Bostadens ”gamla” förbrukade luft sugs ut via spiskåpa i kök och ventiler i wc/badrum och ibland klädkammare.

Sköteslanvisningar för köksfläktarna kan läsas är >> VIT eller ROSTFRITT

Köksfläkten/spiskåpan ingår i fastighetens centralventilation har ingen egen inbyggd motor utan nyttjar istället husets centralfläkt. Luftflödet ökas och minskas genom öppning och stängning av spiskåpans spjäll.


Ansluter du en kåpa med en motordriven fläkt så kommer systemet inte fungera. Konsekvensen är att det blir matos hos grannar. Detta betyder att om du vill byta ut köksfläkten/spiskåpan ska det vara en kåpa utan fläkt/motor och därefter krävs en injustering så att projekterat flöde erhålls.


Styrelsen skall kontaktas och godkänna alla förändringar av ventilationssystemet, t.ex. byta köksfläkt.

Skötsel

I ventilerna i badrum och toalett samlas lätt damm. Rengöring sker enklast med dammsugning. Den tallrik som sitter mitt i ventilen får inte tas bort eller ändras. Den är inställd en gång för alla för rätt luftmängd. Om den tas bort eller om inställningen ändras finns risk att ventilationen i övriga lägenheter i huset påverkas.

Spiskåpans filter bör kontrolleras och göras rent med jämna mellanrum. Om filtret inte hålls rent finns risk för att fett sprids i ventilationskanalerna vilket skadar kanaler och fläktar samt ökar risken för brandspridning.

Det är absolut inte tillåtet att använda spiskåpan om inte filtret sitter på plats.

Filtren kan lämpligen tvättas i diskmaskin.