Avfall och Återvinning

Avfall och Återvinning


I soprummet finns uppmärkta kärl för:

  • Normala hushållssopor
  • Matavfall 
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgat- och ofärgat glas
  • Lampor och lysrör
  • Batterier
  • Elektronikavfall
  • Värmeljushållare

Vi påminner alla boende att vara noga med sopsorteringen!


Sopkärlen är avsedda för normara hushållssopor och för material för återvinning. Får inte användas för grovsopor, som gammal köksutrustning och metall- och plastskrot

 

Kärlen är bara avsedda för förpackningar av plast, metall, papper, glas samt elektronikavfall och för tidningar. Det står klart och tydligt angivet vad som får slängas ovanför respektive kärl.


För grovsopor rekommenderas ett besök på någon av kommunens kretsloppscentraler.


Öppettider för kretsloppscentralerna kan ses här. (Kommunens webplats)


Matavfall

Observera att det är endast den speciella bruna papperspåsen som kan användas för insamling av matavfallet, systemet fungerar inte med andra påsar. Påsarna är gratis och finns att hämta i soprummet.

 

Det går bra att slänga matrester, hushållspapper, kaffefilter och snittblommor, men inte jord.


Sorteringsguide

Kommunens Sorteringsguide, som utförligt beskriver hur du skall sortera och ta hand om ditt avfall, kan hämtas här >>