Balkonger och Terasser

Balkonger

Flertalet balkonger på våra hus är inglasade. Leverantör av inglasningen är företaget Lumon AB.

Förutom normal putsning av glasytorna bör man minst en gång per år smörja in skensystemets plastdetaljer med silikonolja. Oljan finns som spray och kan köpas där man t.ex. säljer biltillbehör. Passa samtidigt på att kontrollera att glasen löper lätt i skenorna.


Plastlisterna mellan glasen är egentligen avsedda för att sitta där enbart vintertid men kan om man så önskar sitta där året om. Tar man bort dem ger det en naturlig ventilation sommartid.

Temperatur och luftfuktighet på en inglasad balkong varierar kraftigt under dygnet och årstid vilket ställer större krav på möbler och annan inredning. Se till att balkongen vädras genom att öppna ett par rutor i vädringsläge.

Om någon eller flera rutor öppnas helt glöm då inte att låsa fast dem med låsbandet. Risk finns annars att de skadas vid kraftiga vindbyar.

Här är länkar till Lumon för skötselråd och bruksanvisningar.

Vid fel på eller behov av service på inglasningen, kontakta Lumon kundservice direkt:  Telefon 010 - 150 21 00.

Terrasser

 

Terrasserna är tillverkade av tryckimpregnerat trä och skall oljas in en gång per år för att motverka sprickbildning och tidigt åldrande.

Använd en färglös träolja med hög s.k. torrhalt. Torrhalten är den olja som blir kvar när lösningsmedlet dunstat bort. En olja med mycket lösningsmedel, lacknafta eller alifatnafta, skyddar inte träet på samma sätt som en med hög torrhalt eller torrvolym. En billig träolja kan innehålla upp till 90 procent lösningsmedel och ger ett dåligt eller inget skydd alls när lösningsmedlet dunstat.

Lämpliga oljor är t.ex. 


  Alcro Träolja,

  Beckers Elite Träolja,

  Cuprinol Träolja V

​                         

Om golvet är hårt nedsmutsat eller angripet av mögel eller alger måste det rengöras före inoljning.

Lämpliga rengöringsmedel är t.ex.


  Beckers Elite Terrasstvätt

  Nitor Alg & Mögeltvätt,

  Cuprinol Tralltvätt

Vid lätt nedsmutsning duger även vanlig såpa och sköljning med vatten.

            

Har man tillgång till en högtryckstvätt så är den ett effektivt sätt att göra rent terrassgolvet med i kombination med ett lämpligt tvättmedel, t.ex. Kärcher Altantvätt. Var noga med att inte ha för högt tryck på vattnet eller spruta mycket nära direkt mot träet med hårt tryck eftersom detta kan riva upp träytan som får ett ojämt och slitet utseende.              

Belysning på balkonger och terrasser


Lamporna på balkonger och terrasser tänds automatiskt vid skymning och lyser tills det börjar ljusna under morgonen.


Vi föreslår att belysningen alltid är på, det ser trevligt ut och lyser upp husen. Föreningen bekostar byte av lampa vi behov.