Mijö och Energi

Vår miljö

Vår miljö och det sätt vi förbrukar våra ändliga resurser och naturtillgångar är inte viktiga bara för oss som bor här utan även för kommande generationer.

Vår förening är ung och våra hus nya och moderna. Vi har därför från början kunnat skapa en mycket bra miljö och en effektiv energianvändning.

Energiförbrukning

Våra hus värms med bergvärme som spar energi och inte förorsakar några utsläpp. God isolering och effektiv ventilation bidrar ytterligare till låg energiförbrukning.

I samband med färdigställandet av husen upprättades en energideklaration enligt Boverkets normer. Ny energideklaration upprättades 2020 som visade på en totalt mycket låg energiförbrukning för våra fastigheter.

Energibesiktningsrapporten med sammanställnig kan laddas ner och läsas här:

ENERGIBESIKTNINGSRAPPORT,

Brf Trekanten 1, 2020Belysning

All yttre belysning samt belysning i gemensamma utrymmen har ljuskällor av lågenergityp och är antingen tidsstyrda eller styrs via närvarodetektorer. Den yttre belysningen tänds och släcks via ett skymningsrelä.


Lamporna på balkonger och terrasser tänds automatiskt vid skymning och lyser tills det börjar ljusna under morgonen. Vi föreslår att belysningen på balkonger och terrasser alltid är på, det ser trevligt ut och lyser upp husen. Föreningen bekostar byte av lampa vi behov

Radon

Den senaste radonmätningen gjordes under november- december 2020 som långtisdmätning i 6 lägenheter. Resultatet visade genomgående på mycket låga värden.


Årsmedelvärdet för Radongashalten var 20 Bq/m³, eller lägre.


Om uppmätt årsmedelvärde underskrider 200 Bq/m³ ligger det under Folkhälsomyndighetens riktvärde och anses då vara acceptabelt, det vill säga inga åtgärder mot radon behöver vidtas.

 

Mätprotokollen kan laddas ner och läsas här:

MÄTPROTOKOLL, Radonmätning, Brf Trekanten 1, 2020

Avfallshantering​


Förutom omhändertagande av hushållsavfall genom kommunens försorg har föreningen slutit avtal med Ragn Sells om källsortering av återvinningsbart avfall från hushållen.


Läs mer om vår avfallshantering här >>