El, TV, Telefon och Bredband

TV  

Föreningen har tecknat kollektivt avtal med Telia för leverens av bredband (50- 100/8-10 Mbit/s), ett grundutbud digital-TV (Baspaket Lagom)  samt telefoni över det fibernät som finns installerat i fastigheten. Dessa ingår i bostadens månadsavgift.

Om det finns önskemål att utöka antalet TV-kanaler, utöver grundutbudet, eller tillggstjänster för bredband och telefoni rekommenderas att kontakta Telias kundtjänst direkt:

Telefon: 90 200

Föreningen har ett kollektivt avtal med Tele2 (tidigare Comhem) för leverans av kabel-TV. I bostadens månadsavgift ingår ett grundutbud TV-kanaler.

Om det finns önskemål att utöka antalet TV-kanaler, utöver grundutbudet, rekommenderas att kontakta Tele2 direkt:

Telefon:  90 222

Bredband och telefon

I anslutning till elcentralen i varje lägenhet (placerad i klädkammaren) finns ett telefonjack samt anslutningspunkt för Telias fibernät (50- 100/8-10 Mbit/s) som ingår i bostadens månadsavgift. 

EL

Lägenhetens elcentral är placerad i klädkammaren och är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut skall orsaken till detta utredas innan säkringen återställs. Koppla bort elförbrukare som är anslutna till den grupp som säkringen sitter i. Ett gruppförteckning sitter på insidan av elcentralens dörr.

I elcentralen sitter även en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett fel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande. Samtliga eluttag, utom kyl och frys är anslutna till jordfelsbrytaren.

Ta reda på orsaken till att jordfelsbrytaren löst ut innan Du återställer den. Kontakta fackman om  Du inte själv kan hitta felet. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med direkt livsfara.

Lägenhetens huvudsäkringar samt elmätare sitter i den gemensamma elcentralen i bottenvåningen, direkt till vänster om dörren till förrådsutrymmet.

Dörren till elcentralen där huvudsäkringarna sitter kan öppnas med lägenhetsnyckeln. Därmed kan man komma åt lägenhetens huvudsäkringar (3 st).

En information om hur man byter huvudsäkring finns här >>.

Nätägare är e.on. Elmätarna fjärravläses.