Vårt Område

Trekanten från början

Trekanten gör skäl för sitt namn. Området är våra tre byggnader ligger är verkligen trekantigt, med Prästhagsvägen norr, Strandvägen i sydost och gång- och cykelvägen i väster.

Från början var detta ett område med tallar, lövträd och buskar och så småningom en grusplan där grannskapets barn spelade boll, allt på en yta av en halv hektar.


Området och grusplanen blev sedan på grund av sitt läge, upplag och uppställningsplats när järnvägen mellan Kungsängen och Kallhäll byggdes ut under 1990-talet. I Kungsängen byggdes en ny pendeltågstation och bussterminal runt millennieskiftet. Det bygget stod klart 2001.

Föreningens tre byggnader kallas ”hus i park” och beskrivs som stads- eller storvillor i kommunens planarbeten. Av arbetet framgår att det har varit viktigt att behålla och skapa så mycket grön miljö som möjligt runt husen. Inför och under bygget var ett viktigt krav att så många av de äldre träden som möjligt sparades och när husen väl var byggda har man planterat rikligt med nya träd och buskar.


De närmaste omgivningarna

Strandvägen är ett populärt promenadstråk, både sommar och vinter. Här finns Kungsängens brygga med småbåtshamnen och Kungsängens Båtsällskaps klubbhus, högt beläget längst ut på piren.

På vintern var platsen ett viktigt etappmål för de hundratals skridskoåkarna i Vikingarännet, som tog sig från Uppsala till Stockholm sjövägen. Kommunen plogade banan och det gav även måttfulla motionsåkare möjlighet att glida iväg på Mälarens is.

På sommaren är Gröna Uddens badplats populär och välbesökt. Här finns brygga, lekplats och barnbad, motionsredskap och beachvolleyplan och en liten servering. För oss närboende finns möjligheten till ett stillsamt morgondopp utan trängsel före frukost; det kan varmt rekommenderas.


Det händer att vi badgäster måste samsas med både gäss och änder, men även med mindre påträngande besökare, som den trevliga, rödbenta strandskatan. För den fågelintresserade finns på gångavstånd en skyddad fågelvik, Tibbleviken, med fågeltorn i Ekbacken. Följ pilarna västerut längs Strandvägen. På den promenaden kan man få se både fiskgjuse och havsörn, om man har lite tur och tålamod.


Går man åt andra hållet, österut, kommer man till Ryssgraven och Stäksön. På Stäket kan man vandra eller, förslagsvis, jogga på den gamla banvallen, det är garanterat lättsprunget.