Brandskydd

Brandskydd


Skydda dig och dina grannar mot brand.

Ställ inget brännbart i trapphuset!

Trapphuset är en viktig utrymningsväg och måste hållas rent från brännbart material och sådant som kan förhindra utrymning som barnvagnar, cyklar, möbler och andra lösa föremål.

Lösa mattor och skor bör inte heller förekomma i trapphuset eftersom de kan hindra vid en snabb utrymning.

Om olyckan är framme, stäng in branden!

Brinner det i dinlägenhet, och du inte själv kan släcka - ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Larma 112 och dina grannar!

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stäng dörren och stanna i din lägenhet.

Larma 112 och ta dig till ett fönster!


Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Brandsläckare

I entréplanet i varje hus finns en brandsläckare. Den är av pulvertyp och kan användas vid alla typer av bränder.

       

Skaffa gärna en egen brandsläckare för att ha i bostaden. En 6 kg pulversläckare räcker för flesta behov. Rikta munstycket mot glöden, inte mot lågorna eller röken.

En brandfilt är också ett bra hjälpmedel för att kväva en mindre brand, t.ex. på spisen.

Brandfarliga vätskor


I lägenhetsförrådet får inga brandfarliga vätskor eller brandfarliga varor förvaras.


Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, tändvätska, T-röd, lacknafta, gasol, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska och lackfärg.


I lägenhet får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor. Brandfarliga vätskor i behållare får du förvara högst 10 liter.


Inglasad balkong räknas som lägenhetsyta.


Mer information om vad som gäller beräffande Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö kan läsas här (MSB 0129-09)

Brandvarnare

Varje bostad är  försedd med en brandvarnare som sitter i hallen. Brandvarnaren är av joniserande typ med låg aktivitet.

Brandvarnaren har ett batteri som varar upp till 10 år, men av säkerhetsskäl har föreningen som rutin att byta hela brandvarnaren efter 6 år.

Vi rekommenderar att man provar brandvarnaren varje månad. Tryck på testknappen mitt på brandvarnaren. Strax börjar den röd/gula lampan att lysa och larmet ljuder periodiskt, var femte sekund. Testläget stoppas antingen automatiskt efter 1 minut eller tryck igen på testknappen för att stoppa.


Om larmet inte hörs eller lampan inte lyser är brandvarnaren defekt. Kontakta styrelsen för utbyte av hela brandvarnaren.


En komplett beskrivning och bruksanvisning kan läsas här >>Brandskyddsansvarig

Föreningens brandskyddsansvarige är: Leif Unroth, lägenhet 333

tel. 070-582 57 16. Kontakta honom vid eventuella frågor.


Läs mer om Brandskydd i flerbostadshus (MSB 11694)