Styrelse

Styrelse 

Peter Ottosson

Ordförande

Prästhagsvägen 25B, lgh 331

070-605 86 25

Arbetsområden:

Myndighetskontakter - Försäkringar

Grannsamverkan - Fastighetsskötsel -Snöröjning - Trappstädning


Margareta Unroth

Ledamot - Ekonomiansvarig

Prästhagsvägen 25B, lgh 333

070-871 78 51

Arbetsområden:

Budgetuppföljning - Rapporter - Lån

Fakturattest - Bankkontakt - Post

Marie Hammer

Suppelant

Prästhagsvägen 25C, lgh 211

076-390 86 44

Arbetsområden:

Ventilation (Byte av filter)

OVK, Stamspolning - Besiktningar

            

Valberedning

Hans Anderson

Sammankallande

Prästhagsvägen 25C, lgh 233

070-864 41 04

Christina Dahlin Wibom

Ledamot - Sekreterare

Prästhagsvägen 25A, lgh 113

070-255 48  83 

Arbetsområden:

Protokoll - Intern/Extern Information - Arkiv  Hemsida

Leif Unroth

Suppleant

Prästhagsvägen 25B, lgh 333

070-582 57 16

Arbetsområden:

Nycklar - Låssystem - Portkod - Cykelförråd  Soprum - Avfallshantering - Brandskydd

TV/Bredband - Hissar

Bjarne Lundholm

Suppelant

Prästhagsvägen 25B, lgh 322

070-529 25 07

Arbetsområden:

Värme och Ventilation - VVS 

Byggnadsfrågor - El och belysning  Parkeringsplatser - Hemsida (Teknik) - IT

Svante Wibom


Prästhagsvägen 25A, lgh 133

070-779 79 59

2023-06-18