Gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen

I en av komplementbyggnaderna finns ett cykelförråd. Om Du sällan eller aldrig använder din cykel, ställ den då längst bak i förrådet eller häng upp den för förvaring i taket.


Lägenhetsförråden är belägna i entreplanet. Förråden är märkta med lägenhetsnummer.

Förvara inte stöldbegärlig egendom i förråden. Vid inbrott kan det äventyra möjligheten att få ersättning från försäkringsbolaget.


I lägenhetsförrådet får inga brandfarliga vätskor eller brandfarliga varor förvaras.

Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, tändvätska, T-röd, gasol, acetylen, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja.


Ur brand- och stöldsynpunkt ska dörrar till förrådsutrymmen alltid hållas stängda och låsta.

Entréer och trapphus

Föreningen har träffat ett avtal med en städfirma som städar entréer och trapphus varje vecka.

Dörrmattor bör inte läggas utanför lägenhetsdörrarna då de utgör en snubbelsrisk och även försvårar städningen. Vissa material i dörrmattor har även en egenskap att missfärga golvbeläggningen.

Uppställning av exempelvis barnvagnar i entreplan och trapphus bör begränsas till kortare perioder.

Vintertid finns kvast och spade vid varje entré som de boende kan använda om snö samlats framför entrédörren. Behövs kraftigare verktyg så finns sådana förvarade i soprummet.

Vintertid samlas lätt grus vid entrédörrens tröskel som förhindrar att dörren stängs automatiskt. Se därför till att dörren stängs och går i lås efter passage. Gruset kan lätt avlägsnas med kvasten.