Aktuellt

Fasadrenovering

Just nu pågår en fasadrenovering av Brf. Trekanten 1. Fasadsystemet på husen används inte idag och byts därav till en annan typ av putsad fasad för att förlänga fasadens livslängd. Arbetet kommer att pågå under hela 2024.

 

Styrelsen Brf. Trekanten 1

Informationsbrev April 2024 

Föreningen har genomfört utbildning i Hjärt- och Lungräddning (HLR) 


Hur man vid ett hjärtstopp på vuxna utför hjärt-lungräddning och hur man använder en hjärtstartare.

Hjärt-Iungräddning

 • Kedjan som räddar liv
 • De första kritiska minuterna
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Larma 112 på rätt sätt
 • Utföra hjärt-Iungräddning på rätt sätt
 • Stabilt sidoläge

Hjärtstartare

 • Information
 • Demonstration
 • Apparatgenomgång
 • Säkerhetsaspekter
 • Användning av hjärtstartare

Utbildningen genomfödes under 1,5 -2 timmar med både teori och praktik. Tillgång till HLR-dockor för optimal träning, samt hjärtstartare för övningsändamål.

Hjärtstartare

Brf Trekanten 1 har en egen hjärtstartare (defibrillator). 


Var finns den?

Hjärtstartaren finns till vänster innanför dörren i cykelförrådet.

Dörren är märkt "AED Hjärtstartare"


Alla lägenhetsnycklar kan användas för att öppna dörren.