Parkering

Parkering

Parkeringsplats med eluttag för motorvärmare kan hyras av föreningen. Månadsavgiften är f.n. 300 kr. Det garanteras en P-plats per lägenhet, men om det finns lediga platser kan en medlem hyra en extra P-plats.


Extraplats kan hyras med en ömsesidig uppsägningstid om 1 månad. Eftersom det endast finns en P-plats per lägenhet, kan föreningen behöva säga upp extra platser om någon lägenhet som idag ej har plats önskar en sådan. Vid behov kan extra plats sägas upp genom principen sist in först ut.

Om man önskar byta plats kan man ställa sig i kö. Kontakta styrelsen vid frågor om kölista med mera.

 

Besöksparkering

Parkeringsplatserna 1 - 4 är avsedda för tillfälliga besök; för gäster, hemtjänstpersonal, hantverkare och motsvarande.

Boende bör undvika att använda besöksparkeringen.

 

Ett tips om det blir trångt: På Strandvägen, mitt emot småbåtshamnen, finns en allmän parkering (24 tim). 

Laddning av elbil

Föreningen är positivt till att inrätta P-platser för elbilladdning. En plan och en strategi för detta har beslutats. Verkställande beslutas efter behov.

 

Observera att uttaget för motorvärmare får, av säkerhetsskäl, inte användas för laddning av elbil.

 

Kontakta styrelsen vid behov av elbilsplats.

Eluttag för motorvärmare

Eluttaget vid varje parkeringsplats, utom på gästparkeringarna, är försett med tidur och personskyddsbrytare. Eluttaget får bara användas för motorvärmare.

Tiduret ska ställas in på önskad avresetid, d.v.s. den tidpunkt man önskar hämta bilen. En anvisning om hur man ställer in uret kan laddas ner här >>

Tiduret är helt elektroniskt och repeterande. Önskas dagligen samma inkopplingstid behöver uret inte ställas om. Tiduret innehåller även en sensor som, beroende på yttertemperaturen, styr inkopplingstiden av motorvärmaren. På detta sätt kan vi spara energi och sänka våra elkostnader

  

Personskyddsbrytaren kan lösa ut vid fel i bilens elvärmesystem, vid fukt i bilens elkontakt eller fel eller fukt i motorvärmarkabeln. Personskyddsbrytaren skall stå i ett uppfällt läge (röd indikering) när allt fungerar som det skall. Man bör testa personskyddsbrytaren lite då och då genom att trycka på dess TEST-knapp.

Ta reda på orsaken till att personskyddsbrytaren löst ut innan Du återställer den. Kontakta fackman om  Du inte själv kan hitta felet. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med direkt livsfara.