Lås och Nycklar

Lås och Nycklar

Bostäderna är försedda säkerhetsdörr samt säkerhetslås. 

Säkerhetslås


När man lämnar bostaden kan vredet på insidan av dörren sättas ur funktion genom att knappen på låshuset trycks ner innan man låser dörren utifrån. I det läget kan dörren låsas upp från insidan bara med nyckel.


Att vredet kopplas ur gör att ett ”utbrott” inte kan ske. Om tjuven tar sig in i din bostad genom t ex ett fönster kan han inte öppna dörren utan nyckel och bära ut dina ägodelar. Att krypa ut igenom krossat glas med stöldgodset är inte lockande.

Serviceläge

När man låser från utsidan kan nyckeln tas ur låset i två lägen:

NORMALLÄGE ("kl 12")  Då kan enbart lägenhetsnyckeln öppna låset

SERVICELÄGE ("kl 10")  Då kan låset även öppnas med fastighetens servicenyckel.

​Detta kan användas när man inte är hemma och t.ex. servicepersonal behöver komma in i lägenheten.


Fastighetens servicenyckel förvaras hos styrelsen.

Att ställa låset i serviceläge är självfallet en frivillig åtgärd.

Nycklar


Samtliga lås i husen ingår i ett system som tillåter nycklar för olika behörigheter för t.ex. fastighetsskötare, städpersonal, sophämtning o.s.v. Om man som lägenhetsinnehavare av någon anledning vill byta låscylinder i lägenhetsdörren måste det ske inom ramen för detta system. Kontakta styrelsen om behov uppstår.

Om ni behöver beställa fler lägenhetsnycklar skall följande låsfirma kontaktas:

Låsexperten i Stockholm AB

Jyri Vuorela


Upplandsgatan 62

113 28 Stockholm


Tfn. 070 772 76 62

Lägenhetsnummer


Internt i föreningen använder vi det lägenhetsnummer som står på den blåa skylten på din ytterdörrkarm.


Vid övriga kontakter använd det fyrsiffriga nummer som du fått av Skatteverket

Entréportar

Entréportarna är försedda med kodlås men kan även öppnas med lägenhetsnyckeln. Kodlåset fungerer mellan kl. 06.00 och 22.00.  Portkoden byts med jämna mellanrum enligt separat meddelande.

Om ni misstänker att portkoden kommit i orätta händer skall styrelsen kontaktas så att koden kan bytas.

Automatiska dörröppnare öppnar dörren automatiskt.


​Dörren får inte ställas upp med hjälp av något främmande föremål, t.ex. med de träkilar som vi använt tidigare. Detta kan allvarligt skada funktionen hos öppnaren.

Om man önskar ställa upp dörren, t.ex. vid städning eller vid flytt av större föremål finns en knapp på öppnarens vänstra gavel. Ställ den i läge II (ÖPPEN) så öppnas dörren och stannar i öppet läge.

Knappen ska normalt stå i läge i ("AUT"). Kontrollera alltid att dörren fungerar som den ska efter ni använt "ÖPPEN"-läget.