Yttre miljö och Trädgård

Yttre miljö och Trädgård

Föreningens tre byggnader kallas ”hus i park” och beskrivs som stads- eller storvillor i kommunens planarbeten.

Inför och under bygget var ett viktigt krav att så många av de äldre träden som möjligt sparades och när husen väl var byggda har man planterat rikligt med nya träd och buskar.

Trädgården underhålls och sköts av föreningens medlemmar, viket bidrar till att hålla våra kostnader nere. Höst och vår anordnas städdagar och ett antal "ogräskvällar" då medlemmarna samlas för att gemensamt snygga till runt husen.

Snöröjning och halkbekämpning vintertid sköts av entreprenör.

En enhetlig och harmonisk miljö

Då ett omfattande arbete har lagts ner på att ge området en enhetlig karaktär finns också vissa regler att följa för att denna harmoni skall bevaras. I samråd med arkitekten har riktlinjer tagits fram för montage av solskydd, persienner, staket och inglasning av uteplats eller balkong. Tanken med detta är att samordna kulörer och modeller så att helhetsintrycket bevaras.


Kontakta därför alltid styrelsen när det gäller all yttre förändring av bostaden.


Underhåll av balkonger och terrasser sköts och bekostas av resp. bostadsrättshavare. Terrasser och räcken  bör oljas in med träolja en gång per år.

Var rädd om vår fina fasad!

Husfasadens konstruktion tillåter inte montering av exempelvis markiser, armaturer eller andra föremål. Det finns inga bärande byggnadsdetaljer bakom putsen. Om man gör hål i putsskiktet finns dessutom stor risk för att fukt tränger in och förorsakar mögel och röta i underliggande byggelement.


Montering av markiser får endast ske i taken över uteplatser eller balkonger eller i en helt egen bärande konstruktion som inte kräver infästning i vägg eller fönsterkarmar.


Kontakta styrelsen vid osäkerhet.