Grannsamverkan mot brott

Vår förening deltar i GRANNSAMVERKAN MOT BROTT

Detta innebär att vi i området ska vara vaksamma på suspekta fordon och individer och vidarebefordra uppgifter om detta till den lokala polisen.

Vidare betyder det att vi förbinder oss att se efter varandras lägenheter när vi är bortresta och se till att dessa ser bebodda ut. Vi gör det genom att tömma varandras brevlådor, ta reda på ev. mogontidningar och på andra sätt göra så att lägenheterna inte ser övergivna ut.

Vi får kontinuerligt besök an Grannstödsbilen som hjälper oss att hålla vakt i området.

Telefon till Grannstödsbilen: 073-961 65 30

Polisens tipstelefon:  11414

OBS! I akuta ärenden eller om Du upptäcker ett brott skall polisen kontaktas direkt på telefon 112