Mijö och Energi

Brf Trekanten 1

Vår miljö

Vår miljö och det sätt vi förbrukar våra ändliga resurser och naturtillgångar är inte viktiga bara för oss som bor här utan även för kommande generationer.

Vår förening är ung och våra hus nya och moderna. Vi har därför från början kunnat skapa en mycket bra miljö och en effektiv energianvändning.

Energiförbrukning

Våra hus värms med bergvärme som spar energi och inte förorsakar några utsläpp. God isolering och effektiv ventilation bidrar ytterligare till låg energiförbrukning.

I samband med färdigställandet av husen upprättades en energideklaration enligt Boverkets normer. Ny energideklaration upprättades 2020 som visade på en totalt mycket låg energiförbrukning för våra fastigheter.

Energibesiktningsrapporten med sammanställnig kan laddas ner och läsas här:

ENERGIBESIKTNINGSRAPPORT,

Brf Trekanten 1, 2020Belysning

All yttre belysning samt belysning i gemensamma utrymmen har ljuskällor av lågenergityp och är antingen tidsstyrda eller styrs via närvarodetektorer. Den yttre belysningen tänds och släcks via ett skymningsrelä.

Radon

Den senaste radonmätningen gjordes under senhösten 2010, d.v.s. efter att garantiåtgärderna av avloppen i grunden var avslutade. Resultatet visade genomgående på mycket låga värden. Årsgenomsnittet beräknas ligga på 50 Bq/m³ eller lägre dvs. lika med eller mindre än en fjärdelel av

det tillåtna 200 Bq/m³. Mätprotokollen kan laddas ner och läsas här:

MÄTPROTOKOLL, Radonmätning, Brf Trekanten 1, 2010

Avfallshantering​


Förutom omhändertagande av hushållsavfall genom kommunens försorg har föreningen slutit avtal med Ragn Sells om källsortering av återvinningsbart avfall från hushållen.


Läs mer om vår avfallshantering här >>

Brf Trekanten 1


Prästhagsvägen 25 A

196 30 Kungsängen

©2020 Brf Trekanten 1

Vi använder cookies för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll och tjänster. Genom att använda webbplaten accepterar du att cookies används. Om du inte accepterar kan du begränsa lagring av cookies i din webbläsares inställningar.

Ta reda på mer
Jag accepterar