Styrelsen informerar

Brf Trekanten 1

Styrelsen informerar december 2020

 

Vi är i slutet av ett mycket speciellt år. Alla är vi påverkade av den pågående Corona-pandemin. Och dessvärre vet vi ännu inte exakt när våra liv kan återgå till ett normaltillstånd. Den fysiska distansering som är påbjuden tär på humör och psyke. Men vi måste hålla ut, det kommer en solig morgondag!

 

Styrelsen fortsätter att vara fast besluten att värna och vårda vår närmiljö; nyanläggning och vård av våra gröna ytor med träd och buskar ges högsta prioritet och utrymme i vår budget. Samtidigt söker vi hela tiden hålla våra kostnader under strikt kontroll.

 

I föreningen har styrelsen under året hittills hållit 12 protokollförda möten. Förutom det sedvanliga årsmötet i maj.

 

Sammanfattning av några av årets viktigare händelser:

 

Städdagar, vår och höst. God stämning, mycket blir gjort, allt för att hålla vår fina utemiljö i så gott skick som möjligt. Och man får frisk luft och träffar grannar!

 

Energideklaration genomfördes under våren. Vår fastighet fick mycket goda betyg, vi uppfyller nybyggnadsstandard med vår låga  energiförbrukning. Energideklarationen kan läsas här på hemsidan. Klicka här >>

 

Häckklippning och trädbeskärning har ägt rum både under våren och på hösten. Norra hörnet har fått en efterlängtad uppsnyggning.

 

Banklån. Vi har tecknat ett nytt större fördelaktigt lån hos Nordea.

 

Kommunens ÖP, översiktsplan. Ett utkast där kommunen presenterat sin vision för de kommande 20-40 åren beträffande bebyggelse, rekreation, handel mm. Föreningen har lämnat synpunkter på denna plan till kommunen. Bl a påpekade vi problemen med trafiken på Strandvägen, det märkliga förslaget att utveckla båthamnens område till allmän rekreation och barnverksamhet. Vi underströk även  behovet av en stadsarkitekt för att bringa struktur i kommande bebyggelse.

 

Avtal. Ett antal nya avtal har tecknats med leverantörer av olika tjänster, t ex snöröjning, fastighetsservice, trappstädning mm. Trappstädningen som tidigare skötts av vår fastighetsskötare Pekka, Upplands-Bro Fastighetsservice, övergår från årsskiftet till firman Ready Steady Clean. Pekka fortsätter att ha hand om fastighetsservice samt kan fortsatt ge individuell service till de boende. Förhandlingar pågår med olika värme-pump leverantörer om framtida service och underhåll på anläggningen.

 

Ny hemsida, nu även i en mobilversion, har tagits fram, samma adress som tidigare, www.trekanten1.se. För snabb och effektiv information till de boende har även ett system för SMS-avisering tagits i bruk.

 

Brandkontroll har genomförts.

 

Stamspolning utfördes under hösten.

 

Laddning el-fordon, en plan/strategi har tagits fram för laddning av el-bilar.

 

Radonmätning pågår för närvarande i alla lägenheter på första planet. Mätningarna är klara om ca två månader, därefter kommer resultaten att redovisas.

 

Trädgårdsmöbler, en trädgårdsgrupp har skänkts och kunnat användas under hela utesäsongen.

 

Fasadkontroll pågår för närvarande.

 

 

Och slutligen vill vi Önska Er Alla.

 


Brf Trekanten 1


Prästhagsvägen 25 A

196 30 Kungsängen

Vi använder cookies för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll och tjänster. Genom att använda webbplaten accepterar du att cookies används. Om du inte accepterar kan du begränsa lagring av cookies i din webbläsares inställningar.

Ta reda på mer
Jag accepterar