Aktuellt


Medlemsinfo - april 2021

 

Nog kan vi väl ana lite av vår i luften...eller är det bara en önskedröm...nej ljusare tider på gång! Vaccination har dragit igång så långsamt på vår VC och vad det lider skall vi väl kunna leva lite mer som tidigare. Vi kommer dit. Även om vi måste hålla ut ytterligare en tid. Så, fortfarande en tid – fysisk distansering är vad som gäller!

 

Lite av vad som nu närmast händer:

 

Vårstädning med en avslutande Fikastund!


Söndag 18 april klockan 10-13

 

Fortfarande råder tyvärr Corona tider. Mycket i vår vardag är starkt påverkat. Vi skall fortsatt vara försiktiga och hålla avstånd.

 

Vi iakttar självfallet alla råd vi har tagit till oss; alla som ställer upp är friska, inga tecken till förkylning.

 

Dock, med detta sagt, vi har många städarbeten att utföra, allt för att hålla vår fina utemiljö i så gott skick som möjligt. Och hur nyttigt är det inte att komma ut i  friska luften! Och att träffa grannarna!

 

Och till den trevliga avslutande sociala Fikastunden bjuder vi, förutom kaffe, te och läsk, även härliga bullar! Och vi hoppas då få se även de som av olika skäl inte kunnat deltaga i själva städarbetet. Och vi fortsätter hålla Corona-avstånd!

 

Mer information om årets vårstädning finner ni på vår Hemsida och vi kommer även att anslå mera information i våra entréer.

 

Mycket välkomna till årets Vårstädning med Fikastund! För Alla!

 

 

Årets stämma onsdag 19 maj


 Årets stämma blir mycket speciell, fortfarande råder restriktioner på grund av Coronan och vi får inte träffas fler än 8 personer vid möten. Styrelsen har därför beslutat att genomföra årets stämma med poströstning. Flera andra bostadsrättsföreningar kommer i år att använda samma teknik.

 

Under början av maj kommer vi att sända ut inbjudan till stämman. I materialet ingår då valberedningens förslag till styrelse samt röstsedlar (ja/nej/avstår).

 

Poströsterna skall sedan lämnas i vår brevlåda i hus A senast klockan 15 den 19 maj. Rösträkningen kommer sedan att hanteras av vår valberedning. Därefter kommer ett protokoll från stämman att upprättas och distribueras till alla medlemmar.

 

Vi hoppas med denna teknik att så många som möjligt kommer att ha möjlighet att deltaga på årets stämma.

 

Motioner till årets stämma


Eventuella motioner skall lämnas senast den 26 april, för att beredas av styrelsen före årsmötet, i föreningens brevlåda i A-huset.

 

 

Hoppas få se många på årets vårstädning samt den efterföljande årsstämman!

 

/Styrelsen

 

 

 

2021-01-19

Radonmätningen är nu avslutad

Radonmätningen gjordes under november- december 2020 som långtisdmätning i 6 lägenheter. Resultatet visade genomgående på mycket låga värden.


Årsmedelvärdet för Radongashalten var 20 Bq/m³, eller lägre.


Om uppmätt årsmedelvärde underskrider 200 Bq/m³ ligger det under Folkhälsomyndighetens riktvärde och anses då vara acceptabelt, det vill säga inga åtgärder mot radon behöver vidtas.

 

Mätprotokollen kan laddas ner och läsas här:

MÄTPROTOKOLL, Radonmätning, Brf Trekanten 1, 2020