Aktuellt

Brf Trekanten 1

2020-02-25


SPOLNING AV AVLOPPSSTAMMAR 23-24 september


Onsdagen - torsdagen 23 -24 september kommer vi att spola och rengöra avloppsstammarna i våra hus. Arbetet kommer att pågå under två hela dagar, kl. 07.45-15.30.


​För att genomföra arbetet krävs fritt tillträde till utrymmet under diskbänken samt badrum och toalett i samtliga lägenheter.


Förberedelser:


  • Var vänlig och töm skåpet under diskbänken.


  • Se till att vattenlås under tvättställ är tillgängliga.


  • Se till att alla golvbrunnar är tillgängliga.


  • Ta undan mattor i hall, kök, badrum och extra wc.


  • Husdjur: Om möjligt, stäng in eventuella husdjur i ett separat rum, skriv ett meddelande på ytterdörren om att släppa ut dem när arbetet är klart.


Om ni inte kommer att vara hemma, sätt låset i serviceläge eller lämna nyckel till Tomas Ek,

telefon 070 9939350, innan utsatt datum.


Mer information kan läsas här >>


2020-06-18

Vårt Brandskydd

 

Enligt lag skall det i varje verksamhet, oberoende av storlek, bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete. I en bostadsrättsförening är det dess styrelse som har ansvaret för byggnad och gemensamma utrymmen. Inne i lägenheterna är det respektive bostadsrättsinnehavare som ansvarar.

 

I styrelsens ansvar ligger att göra regelbundna kontroller av brandskyddet för att identifiera risker och förebygga spridning och skador om olyckan skulle vara framme.

 

En sådan kontroll gjordes 17 juni 2020 och vi kunde då konstatera att vårt brandskydd är gott. Dock gjordes ett par observationer av potentiella risker som vi vill uppmana alla boende att hjälpa till med att åtgärda:

Trapphuset är en viktig utrymningsväg och måste hållas rent från brännbart material och sådant som kan förhindra eller försvåra utrymning som barnvagnar, rullatorer, cyklar och andra lösa föremål.

Lösa dörrmattor och skor får heller inte förekomma i trapphuset eftersom de kan utgöra ett hinder vid behov av en snabb utrymning.

Lägenhetsförrådet på bottenplanet får inga brandfarliga vätskor eller brandfarliga varor förvaras.

Läs mer om vårt brandskydd här >>

2020-07-02

UTEMÖBLER


På styrelsemötet i juni beslutades att vi skall pröva att ha en trädgårdsmöbel.


Den är självklart till för samtliga i föreningen.


Dynor finns i cykelförrådet.

2020-05-08

Vad har hänt på ”Lilla Trekanten”?


Styrelsen har diskuterat ett allmänt önskemål att snygga till lilla ”Trekanten”, korsningen  Prästhagsvägen/Strandvägen, att göra något åt ytan för att skapa en trevligare miljö samt slippa den allmänna gångstigen över vår ”tomt”.


Detta har nu åtgärdats med att marken jordförbättrats samt att nya buskar planterats.

Nu väntar vi på att allt skall växa och blomma.

Brf Trekanten 1


Prästhagsvägen 25 A

196 30 Kungsängen

©2020 Brf Trekanten 1

Vi använder cookies för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll och tjänster. Genom att använda webbplaten accepterar du att cookies används. Om du inte accepterar kan du begränsa lagring av cookies i din webbläsares inställningar.

Ta reda på mer
Jag accepterar