Brf Trekanten 1

 

 

Brf. Trekanten 1 Vårt Område Hitta hit Nyttig information Vår miljö Om något händer Felanmälan Aktuellt Föreningsdokument Styrelse Kalender Personuppgiftspolicy Kontakt

Hoestloev.png

 HÖSTSTÄDNING AV TRÄDGÅRDEN

Söndagen den

13 oktober kl. 10.00

Läs mer>>

 

 

Vår miljö

Vår miljö och det sätt vi förbrukar våra ändliga resurser och naturtillgångar är inte viktiga bara för oss som bor här utan även för kommande generationer.

Vår förening är ung och våra hus nya och moderna. Vi har därför från början kunnat skapa en mycket bra miljö och en effektiv energianvändning.

Energiförbrukning

Våra hus värms med bergvärme som spar energi och inte förorsakar några utsläpp. God isolering och effektiv ventilation bidrar ytterligare till låg energiförbrukning.

I samband med färdigställandet av husen upprättades en energideklaration enligt Boverkets normer. Resultatet visade på en totalt mycket låg energiförbrukning för våra fastigheter.

Energibesiktningsrapporten med sammanställnig kan laddas ner och läsas här:

ENERGIBESIKTNINGSRAPPORT, Brf Trekanten 1, 2009

SAMMANSTÄLLNING, Energiförbrukning, Brf Trekanten 1.

Belysning

All yttre belysning samt belysning i gemensamma utrymmen har ljuskällor av lågenergityp och är antingen tidsstyrda eller styrs via närvarodetektorer. Den yttre belysningen tänds och släcks via ett skymningsrelä.

Radon

Den senaste radonmätningen gjordes under senhösten 2010, d.v.s. efter att garantiåtgärderna av avloppen i grunden var avslutade. Resultatet visade genomgående på mycket låga värden. Årsgenomsnittet beräknas ligga på 50 Bq/m³ eller lägre dvs. lika med eller mindre än en fjärdelel av

det tillåtna 200 Bq/m³. Mätprotokollen kan laddas ner och läsas här:

MÄTPROTOKOLL, Radonmätning, Brf Trekanten 1, 2010

Avfallshantering

Förutom omhändertagande av hushållsavfall genom kommunens försorg har föreningen slutit avtal med Ragn Sells om källsortering av återvinningsbart avfall från hushållen.

Läs mer om vår avfallshantering här >>

 

 ©2019 Brf. Trekanten 1      |      Brf. Trekanten 1, Prästhagsvägen 25A, 19630 Kungsängen