Brf Trekanten 1

 

 

ÅRSSTÄMMA

Torsdag 16 maj kl. 18:30

Läs mer >>


NYA BRANDVARNARE

Alla lägenheter har nu fått nya brandvarnare.

Läs mer >>

 

 

TV, Telefon & Bredband

Föreningen har ett kollektivt avtal med Com Hem för leverans av kabel-TV. I bostadens månadsavgift ingår ett grundutbud TV-kanaler.

​Om det finns önskemål att utöka antalet TV-kanaler, utöver grundutbudet, rekom-menderas att kontakta Com Hem direkt:

Telefon:  0771-55 00 00 

​​

logo_square.jpg.jpg

Föreningen har även tecknat kollektivt avtal med Telia för leverens av bredband, ett grundutbud digital-TV samt telefoni över det fibernät som finns installerat i fastigheten. Dessa ingår i bostadens månadsavgift.

Om det finns önskemål att utöka antalet TV-kanaler, utöver grundutbudet, eller tillggstjänster för bredband och telefoni rekommenderas att kontakta Telias kundtjänst direkt:

Telefon: 90 200

logo2x.png

I anslutning till elcentralen i varje lägenhet (placerad i klädkammaren) finns ett telefonjack samt anslutningspunkt för Telias fibernät. Här placeras ev. trådlöst bredbandsmodem.

El

Lägenhetens elcentral är placerad i klädkammaren och är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut skall orsaken till detta utredas innan säkringen återställs. Koppla bort elförbrukare

som är anslutna till den grupp som säkringen sitter i. Ett gruppförteckning sitter på insidan av elcentralens dörr.

I elcentralen sitter även en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett

fel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande. Samtliga eluttag, utom kyl och frys är anslutna till jordfelsbrytaren.

utropstecken.png

Ta reda på orsaken till att jordfelsbrytaren löst ut innan Du återställer den. Kontakta fackman om  Du inte själv kan hitta felet. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med direkt livsfara.

Lägenhetens huvudsäkringar samt elmätare sitter i den gemensamma elcentralen i bottenvåningen, direkt till vänster om dörren till förrådsutrymmet.

Dörren till elcentralen där huvudsäkringarna sitter kan öppnas med lägenhetsnyckeln. Därrmed kan

man komma åt lägenhetens huvudsäkringar (3 st).

En information om hur man byter huvudsäkring finns här >>.

Nätägare är e.on. Elmätarna fjärravläses.

 

 ©2019 Brf. Trekanten 1      |      Brf. Trekanten 1, Prästhagsvägen 25A, 19630 Kungsängen