Brf Trekanten 1

 

 

ÅRSSTÄMMA

Torsdag 16 maj kl. 18:30

Läs mer >>


NYA BRANDVARNARE

Alla lägenheter har nu fått nya brandvarnare.

Läs mer >>

 

 

Försäkringar

 

Föreningen har fasighetsförsäkring hos VARDIA.

Försäkringen ger dig ersättning för bland annat stöld, skadegörelse, brand och översvämning.

Föreningen fastighetsförsäkring omfattar bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättshavare. Det innebär att boende inte behöver detta försäkringstillägg i sina hemförsäkringar.

Eftersom bostadsrätthavaren enligt bostadsrättslagen och föreningens

stadgar har ett vidare ansvar för sin bostad än en hyresgäst för sin hyresläghenhet, är vissa skadehändelser som en bostadsrättshavare ansvarar

för inte ersättningsbara genom normal hemförsäkring.

För att erbjuda bostadsrätthavare ett försäkringsskydd vid sådana skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen – ett så kallat bostadsrättillägg. Föreningens fastighetsförsäkring omfattar denna tilläggsförsäkring, vilken är en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada på:

Den egendom bostadsrättshavaren är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, exempelvis inredning i kök och badrum, fönster och golv. Fast inredning som ägs av bostadrättshavaren.

utropstecken.png

Förvara inte stöldbegärlig egendom i förråden. Vid inbrott kan det äventyra möjligheten att få ersättning från försäkringsbolaget.

 

Om du råkar ut för skada som omfattas av föreningens bostadsrättstillägg, så måste skadan anmälas till försäkringsbolaget genom föreningen. Kontakta då styrelsen.

 

 ©2019 Brf. Trekanten 1      |      Brf. Trekanten 1, Prästhagsvägen 25A, 19630 Kungsängen