Brf Trekanten 1

 

 

NYA BRANDVARNARE

Alla lägenheter har nu fått nya brandvarnare.

Läs mer >>

 

 

2019-01-20

   NYA BRANDVARNARE

Alla lägenheter har nu fått nya brandvarnare.

Den nya brandvarnaren har ett batteri som varar upp till 10 år, men av säkerhetsskäl har föreningen som rutin att byta hela brandvarnaren efter 6 år.

Vi rekommenderar att man provar brandvarnaren varje månad. Tryck kort på testknappen mitt på brandvarnaren. Nu börjar den röd/gula lampan lysa och larmet ljuder periodiskt. Testläget stoppas antingen automatiskt efter 1 minut eller tryck kort på testknappen för att stoppa.

Om larmet inte hörs eller lampan inte lyser är brandvarnaren defekt. Kontakta styrelsen för utbyte av hela brandvarnaren.

4062500301-original_2.jpg

Gamla meddelanden>>

                              

 

 ©2019 Brf. Trekanten 1      |      Brf. Trekanten 1, Prästhagsvägen 25A, 19630 Kungsängen